گروه مهندسی سهند 

ساخت انواع تجهیزات جرثقیل سقفی 

تولید کننده انواع قرقره های کابل بر سیم بکسلی جرثقیل سقفی  ،جاربک سهند 

کلکتور جرثقیل سقفی

تولید کننده و  وارد کننده انواع کلکتورجرثقیل سقفی

کلکتور جرثقیل به همراه 4 یا 5 زغال نصب شده روش باعث هدایت جریان الکتریکی از خط برق رسان می شود  در زیر انواع کلکتور را مشاهده میکنید

collector
کلکتور