جاروبک سهند

جاروبک 40 امپر سهند طرح فاله VAHLE از این جاروبک می توان در خط برق رسان های شرکت فاله VAHLE و همچنین شین های داخلی از جمله پویا الکتریک و خط برق سوپر فلکس استفاده گرد . از این جاروبک به دلیل استفاده از زغال المانی و قیمت بالای جاروبک های المانی  به وفور استفاده شده است 
جاروبک سهند دارای 4 زغال  و یک متر کابل می باشد این زغال با تماس با شین جریان به به موتور انتقال می دهد298″]جاروبک سهند 40 آمپر
جاروبک سهند 40 آمپر طرح فاله